Technologie informatyczne chico.net.pl

Po prostu technologie...

Mapowanie drukarki przez net use LPT1 i zasobów sieciowych

Mapowanie drukarki przez net use LPT1 i zasobów sieciowych

Jak wykonać mapowanie drukarki przez net use LPT1 pod Windows? Jak uzyskać dostęp do zasobów sieciowych? Nic prostszego!

Polecenie, które służy do mapowania zasobów sieciowych to net use. Aby zamontować zasób(dysk, drukarka) należy wywołać menu Start -> Uruchom -> należy wpisać polecenie cmd i w oknie wpisać co następuje:

net use z: /delete

net use z: \\192.168.1.1\nazwa_zasobu /user:nazwa_uzytkownika haslo /y

adres IP 192.168.1.1 należy zastąpić adresem IP komputera, który udostępnia dysk lub folder w sieci

net use lpt1 /DELETE
net use lpt1 \\192.168.1.1\hp2055d /persistent:yes

adres IP 192.168.1.1 należy zastąpić adresem IP komputera, który udostępnia drukarkę w sieci
hp2055d należy zastąpić nazwą jaka została użyta do udostępnienia drukarki w sieci
/persistent:yes oznacza, że po restarcie komputera drukarka będzie dalej zamapowana

Skrypty można wkleić do Notatnika i zapisać z rozszerzeniem *.bat. Podobnie jak to było w przypadku skryptu do tworzenia automatycznej kopii zapasowej
Polecenie 

net use

 służy do łączenia komputera z zasobem sieciowym i odłączania komputera od zasobu sieciowego oraz przeglądania bieżących połączeń z zasobami sieciowymi. Nie można odłączać komputera od udostępnionego katalogu, który jest używany jako bieżący dysk lub wykorzystywany przez aktywny proces.

Aby przeglądać połączenia wpisz polecenie 

net use nazwa_urządzenia

, aby uzyskać informacje o określonym połączeniu. Wpisz polecenie 

net use

, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń komputera.

 

nazwa_urządzenia

Przypisuje nazwę urządzenia, które należy połączyć z zasobem lub odłączyć od zasobu. Istnieją dwa rodzaje nazw urządzeń: dyski (tzn. od D: do Z:) i drukarki (tzn. od LPT1: do LPT3). Aby przypisać kolejną dostępną nazwę urządzenia, należy wpisać gwiazdkę (*) zamiast określonej nazwy urządzenia.

\\nazwa_komputera\nazwa_udziału

Określa nazwę serwera i udostępnionego zasobu. Jeżeli parametr nazwa_komputera zawiera spacje, należy ująć w cudzysłów całą nazwę komputera od podwójnej kreski ułamkowej odwróconej (\\) do zakończenia nazwy komputera (na przykład „\\nazwa komputera\nazwa udziału”). Nazwa komputera może zawierać od 1 do 15 znaków.

\wolumin

Określa wolumin systemu NetWare na serwerze. Połączenia z serwerami NetWare można nawiązywać pod warunkiem, że zainstalowano i uruchomiono Usługę klienta dla systemu NetWare.

hasło

Określa hasło potrzebne do uzyskania dostępu do danego udostępnionego zasobu. Aby wyświetlić monit o hasło, należy wpisać gwiazdkę (*). Podczas wpisywania hasło nie jest wyświetlane.

/user

Określa inną nazwę użytkownika, której należy użyć do nawiązania połączenia.

nazwa_domeny

Określa inną domenę. Jeżeli pominięto parametr nazwa_domeny, polecenie net use używa domeny, w której nastąpiło zalogowanie.

nazwa_użytkownika

Określa nazwę użytkownika, której należy użyć do logowania.

nazwa_domeny_z_kropkami

Określa w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, w której istnieje dane konto użytkownika.

/savecred

Przechowuje dostarczone poświadczenia przeznaczone do ponownego użytku.

/smartcard

Określa, że połączenie sieciowe powinno używać poświadczeń zapisanych na karcie inteligentnej. Jeżeli dostępnych jest kilka kart inteligentnych, należy określić poświadczenia.

/delete

Anuluje określone połączenie sieciowe. Jeżeli połączenie określono przy użyciu gwiazdki (*), wszystkie połączenia sieciowe są anulowane.

/persistent:{yes | no}

Kontroluje wykorzystanie trwałych połączeń sieciowych. Domyślnym ustawieniem jest to, które było ostatnio stosowane. Połączenia bez urządzeń nie są połączeniami trwałymi. Parametr yes zapisuje wszystkie połączenia w takiej postaci, w jakiej zostały nawiązane i przywraca je przy następnym logowaniu. Parametr no nie zapisuje nawiązanego połączenia lub następnych połączeń. Istniejące połączenia są przywracane przy następnym logowaniu. Parametru /delete należy używać do usuwania połączeń trwałych.

/home

Łączy użytkownika z katalogiem macierzystym.

Krzysztof

Updated: 15 lipca 2015 — 11:57:09

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Technologie informatyczne chico.net.pl © 2023 Frontier Theme